Praha se otevřela veřejnosti

U příležitosti oslav vzniku nezávislého Československa proběhl v pondělí 28. 10. po celé České republice Den otevřených dveří, kdy měla široká veřejnost možnost navštívit zdarma vládní budovy, instituce, muzea a další podobné prostory, které jsou jindy veřejnosti nepřístupné. Samotný den státnosti vyvrcholil večerním předáváním čestných státních vyznamenání prezidentem Zemanem na Pražském hradě.

V hlavním městě měli návštěvníci možnost nahlédnout do unikátních historických i moderních architektonických skvostů, jakými jsou Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR, Magistrát hl. města Prahy s Velkým jednacím sálem, Rezidence primátora hl. města Prahy, Kramářova vila, Škodův palác s prvorepublikovými Škodovými salonky či výjimečná secesní stavba Obecního domu. Zpřístupněny byly též téměř všechny budovy jednotlivých ministerstev.

I přesto, že byl Den otevřených dveří zahájen o deváté hodině ranní a pokračoval do 16:00 až 18:00, kapacity navštěvovaných institucionálních prostor byly plně vytíženy a kulturní nadšenci museli mnohdy vyčkat i dlouhé fronty.

Obecně se Dny otevřených dveří vážící se k vzniku samotného Československa těší vysoké návštěvnosti a hojné popularitě. Nejinak tomu bylo i v loňském roce, kdy se u příležitosti oslav kulatého, stého výročí vzniku ČSR otevřela budova Národního muzea, a to po dlouhých sedmi letech rekonstrukce. Město Praha ponechalo tuto novorenesanční památku, původně z roku 1818, bezplatně otevřenou až do konce loňského roku.

Aktuálně se mohou návštěvníci Národního muzea těšit hned na několik zajímavých expozic; k vidění je například výstava s názvem Historie a kultura kazašské stepi (do 17. 11. 2019) či zajímavá výstava o slavném egyptském vládci: Tutanchamon Real Experience (do konce ledna 2020).

V rámci Dne otevřených dveří pro vás redakce nenudtese.cz navštívila prostory Obecního domu, Škodův palác a Magistrát hl. města Prahy.

Nová radnice, která je situována vedle Rezidence primátora hlavního města Prahy, nabídla k nahlédnutí reprezentativní prostory Velkého sálu v 1. patře, ve kterém pravidelně usedají pražští zastupitelé. Mimo jiné se zde pořádají kulturní události jako promoce, semináře nebo konference.

Původně byla budova, jež byla dokončena v roce 1911, určena k zasedání městských úředníků, později se do prostor přestěhoval magistrát ze zničené Staroměstské radnice.

Velký jednací sál Nové radnice na Mariánském náměstí

Dalším zajímavým komplexem, který dnes slouží pro účely Magistrátu hl. města Prahy, je Škodův palác na Jungmannově náměstí. Pražané mají tuto pozdně kubistickou stavbu spojenou především s vydáváním tzv. Lítačky, která slouží k přepravě v pražské MHD. Původní záměr výstavby budovy byl však zcela jiný. Architekt Pavel Janák, který v Praze projektoval Černínský palác (dnes sídlo Ministerstva zahraničních věcí), nechal budovu vystavět v roce 1929 jako administrativní ředitelství Škodových závodů, v té době lokalizovaných v Plzni. Luxusní prvorepublikové Škodovy salonky, jež tedy sloužily k reprezentativním účelům společnosti, byly v pondělí zpřístupněny, a daly tak na odiv svou původní tvář.

Prvorepublikové salónky ve Škodově paláci

Poslední navštívenou památkou se stal secesní Obecní dům stojící vedle ikonické Prašné brány. Tento impozantní skvost české architektury je těsně spjat s vyhlášením samostatnosti ČSR. V první polovině roku 1918 zde podepsali čeští poslanci tzv. Tříkrálovou deklaraci, která požadovala samostatnost pro český národ. Deklaraci přímo podpořil i Alois Jirásek a na podzim téhož roku Národní výbor v Grégrově sále přijal zákon o vzniku prvního samostatného Československého státu.  

V současnosti budova slouží k reprezentativním a kulturním účelům a oblíbená je taktéž zahraničními turisty. V objektu se nachází i přepychová restaurace a kavárna, které nabízejí nevšední gastronomický i estetický zážitek. Jelikož v těchto prostorách působí též soubor FOK, jsou zde pořádány koncerty klasické hudby.

Prostory Obecního domu

Pro více informací o jednotlivých prostorách navštivte webové stránky zařízení.

Napsala: Jitka Rychnová
Fotografie: Jitka Rychnová

Podělte se s přáteli: