Brain&Breakfast: Nudíš se? Tak zkus pomoci…

Stárnutí je téma, které se v médiích objevuje stále častěji. Ve čtvrtek 17.10. 2019 se na půdě pražského Impact Hubu uskutečnila pravidelně opakovaná akce Brain&Breakfast, která se dotkla taktéž zmíněného tématu.

Tato vysílací událost je protiváhou zkratkovitosti zpráv, jež se k nám dostávají přes sociální media. Cílem Brain & Breakfast je poukázat na choulostivá témata a vyzdvihovat hodnoty a témata společnosti v optimističtějších a barvitějších odstínech.

Hosty akce se tentokrát staly hlavní tváře nadace Krása pomoci: ředitelka Michaela Stachová a předsedkyně Správní rady, ambasadorska OSN za udržitelné cíle v ČR a Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá.

Tyto úspěšné ženy odpovídaly na otázky týkající se staří, důchodového věku, dalšího uplatnění a využití potenciálu seniorů. Nebyly opomenuty ani otázky, které se dotýkaly pomoci, podpory a asistence, jichž je často v pozdějším věku zapotřebí.

Poslední statistiky totiž prokázaly, že v Česku, kde momentálně žije 10,6 milionů obyvatel, tvoří v současnosti téměř 20 % populace senioři. Tato cifra bude pravděpodobně stále vzrůstat, a proto by problematika stárnoucí populace neměla být opomíjeným tématem.

Nadace Krása pomoci (Beauty of Help), která v Česku existuje již od roku 2008, se tématem stáří, stárnutí populace a mezigeneračních vztahů věnuje více jak 10 let. Jejím dlouhodobým cílem je pomáhat jednotlivým seniorům v rámci projektů Doma bez obav a Zlatá práce 50+. Dílčím cílem je i finančně podporovat další fungující neziskové organizace, které se zabývají problematikou stáří a pomoci seniorům, jimž bylo již od počátku fungování Krása pomoci přerozděleno přes 30 milionů korun.

Kdokoli, kdo by chtěl pomoci, se může stát jednorázovým či opětovným finančním dárcem, ambasadorem, který vyzve lidi, přátele či příbuzné ve svém okolí a uspořádá sbírku stejně jako před měsícem oblíbený český youtuber Kovy (Karel Kovář) nebo Patricie Pagáčová (roz. Solaříková).

Dlouhodobější pomocnou ruku lze nabídnout v podobě dobrovolnictví, které se zakládá na hlubším vztahu vybudovaném s jedním z nadačních klientů. Tito klienti bývají zpravidla lidé v důchodovém věku, kteří jsou osamělí a mohou trpět lehkým zdravotním handicapem, který je do jisté míry omezuje v každodenním životě. Činnost sama o sobě není náročná, ale vyžaduje čas dobrovolníka. Ochota trávit s někým ze seniorů své volné chvíle činí vztahy s klienty pevnějšími a vzácnějšími.

Autorka článku je sama členkou a dobrovolnicí nadace Krása pomoci a tvoří tak se svou svěřenkyní jednu z přibližně dvaceti dvojic, jež nadace aktuálně čítá. Způsob, jakým tráví obě ženy odlišných věků společný čas, zahrnuje od doprovodu do kaváren či divadel procházky po Praze či návštěvy výstav.

dobrovolnice s klientkou

Pomáhání by mělo být přirozenou součástí života každého člověka. Když nic neočekáváme, přijímáme mnohem více, než bychom si mohli představit.

Mnozí dobrovolníci, kteří v nadaci působí, mají skrze svou činnost možnost kompenzovat ztrátu vlastních prarodičů. Autorka článku se svou „adoptovanou babi“ zvládla již mnohé náročné životní situace, od dlouhodobého pobytu v zahraničí, přes operace i následné rekonvalescence. Moudrost a nadhled starších lidí dodává klid mladým pomocníkům, kteří zase nabízejí radost a smích.

Snem každého z nás je zestárnout po boku své rodiny a přátel v prostředí, které je nám blízké, se kterým se pojí mnohé vzpomínky a kde je nám dobře. Bohužel však dnešní rychlý způsob života neposkytuje dostatek času ani prostředků na umožnění důstojného zestárnutí v přirozeném domácím prostředí. Senioři v pozdějším starším věku velice často potřebují asistenci a pomoc z řad sociálních nebo lékařských služeb, kdy jsou posléze umisťováni do domovů pro seniory či jiných lékařských zařízení.

Více informací o dobrovolnictví a chodu nadace Krása pomoci najdete zde: https://www.krasapomoci.cz/

Napsala: Jitka Rychnová
Fotografie: Jitka Rychnová, časopis Reflex

Podělte se s přáteli: