Věra aneb moderní story divadla Studio DVA o tom, že cynismus už není v módě

Originální příběh o výsluní a pádu manažerky ve středních letech, která vede úspěšnou castingovou agenturu a žije v koloběhu, jenž ji drží v zajetí mobilního telefonu a pocitu, že všichni a všechno mají svou cenu a je jen třeba ji znát, si od své říjnové premiéry zaslouženě získává další a další divácké spřízněnce, kteří umí ocenit bravurní režii Alice Nellis, důvtipný a trefný scénář Petra Zelenky a především strhující výkon Ivany Chýlkové.

Hra, která svým hořce cynickým, upřímným a místy až psychologicky dramatickým vyzněním poněkud vybočuje z tradičního repertoáru divadla Studio DVA, kde divácké řady plní zejména nadšenci odlehčených komedií a muzikálů, zavádí svým jednoduše, zřetelně plynoucím dějem publikum do cynického a pokryteckého zákulisí zábavního průmyslu, jemuž vládne neupřímnost, cash, šílenství a dav milující rozervané a labilní sociopatické losery, které vnímá jako herecká esa a „rebely bez příčiny“, a esoterické moderátorky, které chápe jako soucítící osvícence, jež zvítězili nad nepřízní osudu – tedy rakovinou, nejrozšířenější civilizační chorobou.

Všem těmhle ztracencům na světlo jevištních a filmových spot lights pomáhá Věra, šikovná žena, dobrá organizátorka, která je obdivuhodná ve svém organizačním talentu a životnímu nadhledu, a přitom zavržení hodná ve svém přístupu k mezilidským vztahům, především těm v úzkém rodinném kruhu, jejichž hloubce se v principu vyhýbá a jež narušuje svou mnohdy neempatickou přímočarostí.

Přestože není pochyb o tom, že svého otce miluje, dokáže svou lásku vyjádřit pouze skrze peníze a zároveň ji popřít ve své prostořekosti a impulzivitě. Není divu, že se Věřiny vztahy postupně sypou jako hrad z písku s první nečekanou vlnou neúspěchu a ty další je srovnají se zemí a Věru dostanou do víru událostí, které by těžko kdo předvídal, protože silné ženy si přece vždy umí poradit a umí se o sebe postarat. Jenže, jak bravurně dokazuje skvělý tandem Zelenka – Nellis, věci nejsou vždycky takovými, jakými se zdají být, a jeden neúspěch většinou nese v závěsu mnohé další – a stokrát nic porazilo vola, natož v jádru velmi zranitelnou, opuštěnou ženu, z jejíhož života najednou vymizí nejen vše, co mohla milovat, ale i všechno to, co milovat nedokázala.

Ostrý kontrast k Věře, která se přese všechno snaží hrát fair a dobře, vytváří duo majitelů agentury, Paul a Beáta, jež skvěle ztvárňují Petr Stach (s čelenkou ve vlasech, která dokonale vystihuje, o co tady vlastně jde) a Jana Stryková. Ve svých výkonech jsou tak přirození a přesvědčiví, že diváky až mrazí nad tou necitelností, licoměrností a lhostejností, která upomíná na pár z velkého díla F. S. Fitzgeralda, The Great Gatsby, kde jsou Tom a Daisy popisováni přilnavými slovy, jimiž lze do puntíku vystihnout povahu Paula a Beáty: „Byli to bezohlední lidé – ničili věci a lidi kolem sebe, a pak se vždy vrátili zpět ke svým penězům a nezměrné bezohlednosti, nebo co to vlastně bylo, co je drželo pohromadě. Ostatní lidi pak nechali, aby za ně dali do pořádku všechno, co způsobili.“

Přestože v některých momentech může hra působit předvídatelně, rozhodně není emočně slabá či plochá. Obsahuje množství silných leitmotivů, které v tragikomickém ladění kriticky reflektují přehnané profesní ambice, k nimž jsme často vedeni již od dětství skrze participaci v nejrůznějších kroužcích a klubech, kam rodiče mnohdy nutí své děti docházet, aby kompenzovali to, čeho třeba sami nedosáhli.

Ivana Chýlková se v roli Věry profiluje jako dokonalá profesionálka, ve svém partu působí věrohodně a ryze, jakoby jí role byla ušita na míru, byť byla původně napsána pro Věru Hlaváčkovou z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích (kde byla hra uvedena pod titulem Job Interviews; pod názvem Vera ji na jaře uvedla i proslulá pařížská scéna Théâtre des Abbesses). Chýlková zdařile a přesvědčivě ztvárňuje přerod bohaté workoholičky ke zrazené ženě, která je nucena žít provizorně ve skladu, v určité chvíli ji její bezmoc zavádí až do psychiatrické léčebny a nakonec se nevyhnutelně dostává do střetu se zákonem a ve svém zoufalství činí to, čím by dříve pohrdala. Mezi intenzivní, nezapomenutelné momenty hry patří například syrový výstup v karaoke baru, kde Věra popisuje svůj skatologický zážitek z výtahu („elevator shit“) a kde se nakonec dopouští i krádeže.

V rámci dramaturgie bylo využito i forbín, bočních vstupů do hlediště a interakce s prvními řadami v hledišti (jak bývá u Studia DVA zvykem), což právě ve scénách v karaoke baru dodává hře jedinečný náboj a opravdovost, kupříkladu když Věra loví vysypané drobné v první řadě mezi diváky. Jde o scénu, která díky hereckému talentu Ivany Chýlkové dodává hře rozměr depresivní tesknoty a tíhy, jež dojímá a nutí k zamyšlení.

Mezi „oblíbence“ Alice Nellis kromě Ivany Chýlkové (jíž obsadila do ústřední role například ve fenomenálním Perfect Days) patří i Bolek Bolívka (objevující se např. ve filmu Revival) a díky skutečnosti, že inscenace vznikla v koprodukci s Divadlem Bolka Polívky, se tak Bolek Polívka objevuje v nezapomenutelném partu Věřina otce, který ztvárnil s bravurou a precizností do detailu prokreslenou (a detaily je míněn i jeho stařecký pohyb po jevišti, třes v rukách a styl mluvy).

Roman Zach si spíše než v roli seriózního Věřina bratra získá diváky v partu ústředního fotografa agentury – všichni herci s výjimkou Ivany Chýlkové ztvárňují ve hře více postav – a to nikoli proto, že se v jisté fázi hry objevuje na jevišti ve slipech. Role hipsterského, dandyovského umělce mu překvapivě sedne a divák má pocit, že si ji i sám herec užívá.

Důmyslně pojatá scéna Matěje Cibulky je postavená na projekcích v zadní části jeviště, které skvěle dokreslují prostředí místa, kde se právě děj odvíjí, díky čemuž se všechny scény mohou odehrát u šedého jídelního (či jednacího stolu). S rekvizitami manipulují herci v rámci děje, takže jejich přesun není nijak rušivý. Kostýmy Kataríny Hollé výborně korespondují se scénou, na níž se herci převlékají v rámci plynutí děje.

Redakce nenudtese.cz pro vás recenzovala odpolední představení ze dne 28. 1. 2018.

Nejbližší termíny uvedení hry najdete zde:

https://www.studiodva.cz/program-2/?code=20862

 

 

Podělte se s přáteli: