Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného – oáza harmonie v ruchu velkoměsta

Situovaná v blízkosti metra Chodov, ve vilové čtvrti staré zástavby, galerie Cesty ke světlu je jedinečným místem, kde se návštěvník může zastavit, aby nalézal svůj vnitřní návrat ke kráse a řádu a objevoval svou osobní cestu ke Světlu.

Český malíř, grafik a psycholog, PhDr. Ing. Zdeněk Hajný, otevřel svou galerii pro veřejnost v devadesátých letech a od té doby si získává stále další příznivce, neboť je klidným útočištěm před shonem velkoměsta a poskytuje prostor pro kontemplaci a hluboké vnímání sebe, světla, léčivých minerálů, duchovních obrazů a interaktivních instalací, jež skrze multimediální instalace propojují malby s působením kamenů. Celková estetika kompozic má vpravdě uzdravující účinek, tím spíše, že se v galerii dělené do dvou pater proměňuje tlumené osvětlení v rozličných odstínech a hraje reprodukovaná relaxační hudba komponovaná na vlnách posvátné slabiky OM v nejrůznějších vibracích.

Dílo Zdeňka Hajného zahrnuje mnoho forem: obrazy, grafiky, vitráže, kompozice z drahých kamenů, fresky sakrálních prostor, koncepce multimediálních projektů, architektonické návrhy. O jeho díle vyšlo šest monografií. K umělcově tvorbě patří i rytiny na kameni Paměť světa a Řeka života. Stáří kamene se odhaduje až na 560 miliónů let a pochází z indického Radžastánu, pohoří Vindhian.

Galerie zaujme každého, kdo je ochoten zastavit se, naslouchat, vnímat a přijímat. Místo plné krásy přesvědčivého vizionářského umění otevírá horizonty podprahového a mimosmyslového vnímání, stimuluje duchovní i duševní regeneraci a má svůj terapeutický účinek.

„Portrétista přesahů života“, který uměl „zvýznamnit čas“, jak o něm napsal spisovatel Martin Petiška, vytvářel obrazy, které působí jako „okna otevřená do nekonečna“, vystihují vteřinu v rozsahu teď a tady, minulosti i budoucnosti, převádějí na plátno andělské bytosti, barevné mlhoviny a světelné zdroje.

Tvorba Zdeňka Hajného vychází z poznatků experimentální psychologie a tzv. synestezie, kdy na základě souběžného působení hudby, programově měnících se vizuálních a dalších smyslových vjemů dochází ke komplexnímu prožitku, který bývá mnohem intenzivnější a může vyvolat interiorizaci, zvnitřnění pozitivních, estetických a etických prvků obsažených v díle.

Galerie, v níž může návštěvník využít i 3D brýle, aby prostoupil hlouběji do obrazů, zahrnuje unikátní prostory tvořené kombinací vitrážových objektů a hvězdných symbolů vytesaných z polodrahokamů, mezi nimiž najdou návštěvníci i ohromnou záhnědovou geodu z pohoří Uralu. Galerie, jejímuž otevření byl 26. 5. 1994 přítomen i vynikající americký spisovatel Robert Fulghum, a kterou navštívil mj. i další americký spisovatel, ale také lékař, Raymond A. Moody (první badatel zabývající se tematikou prožitků blízkých smrti, jehož nejznámější kniha Život po životě byla poprvé vydána v roce 1975), není pouhou výstavní síní, ale jakýmsi  novodobým sakrálním prostorem, kterým rezonuje soulad a smír.

Od roku 2008 je v galerii k vidění také 3D kompozice „Labyrint světa a ráj srdce“, kterou Zdeněk Hajný vytvořil k poctě J. A. Komenského. Velký pedagog světového formátu, který svůj vševědný, pansofický přístup ke světu zaměřil na službu lidstvu, přírodě a božskému principu, se stal předchůdcem Rudolfa Steinera, jenž vytvořil duchovní vědu o člověku a světě, antroposofii. Své učení opíral o základní princip integrálního vědomí a sebevýchovy přes osvícený rozum, víru vyvěrající ze srdce a činné konání. Hajného interaktivní prostor zpracovává mnohé Komenského myšlenky, např. i ze spisu Cesta světla, a předkládá symbolické drama polárního napětí mezi stavem ztracenosti ve vnějším světě a vědomým poznáním vnitřní cesty, která nás vede k nalezení míru. Prostor je tvořen kombinací vícerozměrových a transparentních obrazů a kompozic z drahých kamenů a zrcadel, které jsou v neustálé dějové proměně, včetně možnosti přímé emoční interakce s vnímajícím a prožívajícím divákem. Návštěvník díky snímačům na prstech ruky pozná, jak se účinkem instalace proměňuje jeho psychika a jaká je jeho emoční odezva. Barvy, které značí stav nitra, mají své významy a tlumočí jednoznačně každý impuls, který probíhá tělem a myslí. Za zmínku nepochybně stojí, že patrony instalace se stali Josef Fousek, Vojtěch Jasný, Zdeněk Miler, Štěpán Rak a Alfréd Strejček.

Další interaktivní projekt je jakýmsi „přenosem z krajiny srdce“ kdy se návštěvník opět díky snímačům napojí na instalaci a vidí a slyší tep svého srdce projektovaný do srdce z granátu a křišťálu, symbolu univerzálního kosmického řádu. Bylo experimentálně prokázáno, že tento cílený systém umělecké syntézy pozitivně ovlivňuje řadu nepříznivých psychosomatických stavů, jakými jsou zvýšený krevní tlak, psychické vypětí, stavy úzkostí a deprese.

V „Křišťálové pyramidě“, podkrovním patře galerie, byl nově opět otevřen prostor pro prodejní výstavy různých českých autorů, a to pod vedením kurátora a malíře Martina Šrámka, jehož výmluvné olejomalby opírající se o duchovní témata a cesty kognitivního poznání lze aktuálně zhlédnout. Jeho výtvarný projev oscilující mezi mystickým symbolismem, fantazijním realismem a surrealistickou alegorií zaujme svou nevtíravou přesvědčivostí, ryzím ztvárněním a zprostředkovává hluboký transcendentální prožitek.

Tento výstavní prostor slouží také jako přednášková místnost, kde mohou návštěvníci v odpoledních časech zhlédnout projekce z cyklu „Nekonečné proměny vesmíru“ s názvem „Vesmírná píseň“, které propojují záběry vesmíru z nejrůznějších světových teleskopů s tvorbou Zdeňka Hajného a myšlenkami z Huxleyho spisu Věčná filosofie: Philosophia perennis, které předčítají Miroslav Moravec a Táňa Fischerová a k nimž hudební doprovod nazpívala japonská pěvkyně a skladatelka Yoshié Ichige.

V těchto prostorách probíhají též pravidelně nejrůznější večerní pořady, například v úterý 23. 1. zde proběhne křest knihy Martina Šrámka Za hranicemi snů, jíž vydal ke svému životnímu jubileu. Večerem, kde nebude chybět autogramiáda, provází Ing. Adolf Inneman PhD. a z veršů přednáší Táňa Fischerová.

Jen o několik dní později, 30. 1. se návštěvníci mohou těšit na pořad s názvem „Žebřík do nebe“, který byl vytvořen na motivy básnické sbírky Jana Skácela Modlitba stará – stará! V pořadu účinkuje herec Divadla Na Vinohradech, spisovatel, scénárista, publicista a překladatel  z francouzštiny – Jiří Žák, který měl tu čest se s moravským básníkem několikrát setkat. V pořadu zazní poezie, prozaické texty, zhudebněné básně i osobní vzpomínky na nevšední setkávání s Janem Skácelem. Vystoupí též Radka Tesárková, Jitka Morávková a Jiří Šámal s tzv. bubínkem bohů – Hang Drum.

Kompletní program galerie na leden 2018 najdete zde: http://www.zdenekhajny.com/cz/st4763-program-galerie-na-leden-2018.html

Virtuálně si galerii můžete prohlédnout zde: http://vt.virtual-zoom.cz/galerie_cesty_ke_svetlu/tour.html

Pro ty z vás, kteří by se za tvorbou Zdeňka Hajného a jeho následovníků chtěli vydat dál po republice, doporučuje redakce nenudtese.cz návštěvu Uherského Ostrohu na jižní Moravě, kde v podzemí zámku najdete od května 2015 expozici s názvem „Paměť světa – Atlantida“. Jedná se o ojedinělý projekt, kde mohou děti i dospělí zapomenout na vnější svět a nechat se unést interaktivní hrou okamžiku. Prohlídková trasa se skládá z několika místností. První z nich je „Křišťálová jeskyně“ zaměřená na téma vody. Jako inspirační zdroj pro vytvoření této místnosti posloužil fakt, že se při zvýšení říční hladiny podzemí zámku zaplavuje. Transparentnost a křehkost se odráží ve skleněných kapkách, které pak vytvářejí masu tekoucí vody, jež se rozlévá a prosakuje skrze celou klenbu.

Ve druhé části, „Paměť světa – Atlantida“, interaktivní expozice zachycuje na pozadí iluze podmořského světa základní poselství, ve kterém světlo proniká časem a prostorem. Druhá část 3D interaktivní expozice nabízí jedinečnou možnost vstoupit do obrazu, stát se jeho součástí, ocitnout se uprostřed hry světla, ztratit se v zrcadle nebo objevovat skrytý poklad.

Třetí část, „Planeta jednorožců Lukuma“ navozuje dojem teleportace do jiného časoprostoru, na vzdálenou planetu Lukuma. Vizualizace představy je založena na využití světelného efektu a kombinaci vhodných materiálů, zvuků a živlů. Cílem je, aby návštěvník, který vkročí na tuto planetu, pocítil smír a lásku.

Závěrečnou část výstavy tvoří „Rozhledna a Nesmírná věž“.

Více informací o projektu zpřístupněného podzemí zámku Uherský Ostroh a návštěvní řád i ceny vstupenek naleznete zde: https://www.uhostroh.cz/index.php/kultura-turismus/prohlidkove-trasy/podzemi-zamku

 

Podělte se s přáteli: