Jedovatá sezóna v Botanické zahradě hl. m. Prahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy, kterou najdete v Trojské kotlině, vstoupila do své již 52. sezóny. Tento rok se ponese ve znamení jedovatých rostlin.

Veřejnost seznámí s jedovatými rostlinami nejen našich zahrad a tuzemské i exotické přírody, ale též interiérů budov, dokonce i našich pokojů. V průběhu celého roku najdou návštěvníci napříč celou zahradou informační panely, které se vážou ke konkrétní expozici, na programu jsou odborné přednášky, výstavy a akce. Botanická zahrada přidala také něco pro děti – ty se s jedovatými rostlinami seznámí prostřednictvím detektivní hry. Cílem celého projektu je vzdělávání v této oblasti, tedy zejména aby laická veřejnost rozeznávala jedovaté rostliny a nezaměňovala je s jinými druhy, a tím se vyvarovala nebezpečí otrav.

Jedovatá sezóna se zahajuje v Horní zahradě, kde rozkvétají jarní hajničky a cibuloviny, i ty jsou totiž jedovaté. V současné době pražská botanická zahrada také prochází proměnou, která byla odstartována již v minulém roce a měla by přinést návštěvníkům ještě více zážitků a pohodlí.

„Botanická zahrada se již otevřela veřejnosti a my tak můžeme zahájit Jedovatou sezónu, kterou jsme plánovali. O toto téma je mezi návštěvníky velký zájem, často se nás ptají: ‚A která rostlina je jedovatá?‘. Náš projekt tedy nemá vzbuzovat strach, ale má vzdělávat a poučit. Program Jedovaté sezóny je docela nabitý, návštěvníci se mohou těšit na výstavy, akce a zajímavé přednášky. A děti si spolu s námi mohou zahrát na detektivy. Za letošním tematicky zaměřeným ročníkem je práce všech našich kurátorů a odborníků napříč obory,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„Botanická zahrada v Troji je jedním z nejpoutavějších míst Prahy. Letos bude otevřen nový vstupní areál s restaurací u tropického skleníku Fata Morgana a bude zprovozněn zavlažovací vodovod, který bude zalévat rostliny v botanické zahradě vodou přímo z Vltavy,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy, který má činnost botanické zahrady ve své gesci.

Botanická zahrada seznámí návštěvníky s jedovatými rostlinami v rámci expozičních celků. Zahájení projektu proběhne v Horní zahradě, která je přístupná od sídliště Bohnice, kde zájemci naleznou expozici hajniček a cibulovin s podtitulem „Pojďte do háje, právě rozkvétá“. V tuto chvíli je zde vysoká koncentrace jarních jedovatých rostlin, jako jsou narcisy, sasanky, orseje a čemeřice, rozkvétají i tulipány. Na jedovatý háj naváže zastavení „Ďáblova zahrádka“ v Ornamentální zahradě, zde budou vystaveny ukázky jedovatých rostlin, které jsou ale rovněž významným zdrojem léčivých látek. Následovat budou jedovaté sukulenty a cykasy, které zdobí sukulentní skleník a kombinovaná výstava jejich zástupců z celého světa, která ponese název „Co Maryša ještě neznala“.

Jedovatou sezónu pak v rámci expozic zakončí jedovaté pokojové rostliny, které má řada z nás doma. Patří mezi ně i velmi proslulá jedovatá čeleď áronovitých (např. anturium, filodendron, monstera, alokázie a další) a vystaveny budou v tropickém skleníku Fata Morgana. V areálu botanické zahrady bude postupně instalováno 18 informačních panelů o nejvýznamnějších skupinách jedovatých rostlin, jejich významu a využití, zajímavostech z historie travičství či o vlivu jedovatých rostlin na člověka a jeho zvířecí miláčky. Pomocí speciální mapy a prostřednictvím druhových tabulek se návštěvníci blíže seznámí s konkrétními jedovatými rostlinami. Jedovatou sezónou návštěvníky provede i specializovaná publikace.

Ve „znamení jedu“ proběhnou i letošní akce botanické zahrady. Již na konci května by měla být zahájena výstava exotických motýlů nazvaná tentokrát „Motýli, jedovatá krása“. Přednášky odborníků se budou věnovat různým aspektům, ta nejbližší odhalí původ názvů jedovatých rostlin (doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy). Tato on-line přednáška se uskuteční již 29. dubna 2021. Jedna z dalších přednášek bude i ochutnávkou k výstavě Jedovatých sukulentů a cykasů a ujala se jí kurátorka Botanické zahrady hl. m. Prahy – RNDr. Eva Smržová.

Děti si v rámci Jedovaté sezóny mohou zahrát na detektivy. Čeká je online hra, která je seznámí s jedovatými rostlinami, jež mohou najít i v naší přírodě nebo přímo v botanické zahradě. Příběh je inspirován postavou Agathy Christie. Hru děti naleznou na detektivka.botanicka.cz.

Botanická zahrada hl. m. Prahy se veřejnosti znovu otevřela 12. dubna 2021. Přístupné jsou zatím venkovní expozice. Do zahrady lze vcházet pouze hlavními vstupy, které jsou otevřené denně od 9.00 do 19.00 hodin. Vstupenky je možné zakoupit přímo v pokladnách a nově také online prostřednictvím webových stránek www.botanicka.cz. Provoz botanické zahrady se řídí aktuálně platnými opatřeními.

Podělte se s přáteli: