Maok a Rishi se potkali ve dvou světech

Díky společnosti Cesta inspirace a dalším partnerům proběhl 12.11. v Praze unikátní hudebně-taneční večer s hlubokým duchovním, transcendentálním přesahem – Setkání dvou světů, který vedl slovenský hudebník Maok a německý perkusionista Rishi.

Taneční a meditační koncert SETKÁNÍ DVOU SVĚTŮ v KZ Domovina v pražských Holešovicích prokázal, že jsou oba účinkující vynikajícími hudebníky, kteří dokážou vést skupinu lidí svou hudbu na čarovnou cestu poznání. MAOK (kytara, flétna, klávesy, zpěv, koshi ad.) a RISHI (perkuse, bubny, šamanských nástroje) potvrdili, co se o nich říká: že jsou jako vítr a oheň a společně dokáží vytvořit ideální hudební atmosféru, která provází diváky krajinou, kde svítí slunce, zpívají ptáci, zurčí potok a šumí vánek, a kde se těla vlní v poklidném rytmu, který postupně graduje do dynamiky ohnivého rytmu bubnů a zve k divokému tanci, v němž lze projevit a vytančit své emoce, těžkost rutiny každodenního života i hluboké smutky.

Nebylo výjimkou mezi vlnícími se a tančícími těly vidět i diváky, kteří dvě hodiny koncertu promeditovali, nebo takové, kteří poklidně leželi na zemi a vnímali hudební příval se zavřenýma očima jako zvukovou terapii.

MAOK  je improvizátor, multiinstrumentalista, jehož životní nutností sebevyjádření je hudba. Jeho jedinečný styl je ve snivých až mysticky laděných skladbách často odvedl diváky daleko za hranice pouhého smyslového vnímání. Jím tvořenou hudební lázeň lze bezpochyby označit za léčivou a inspirující. Maok se intenzivně věnuje muzikoterapii, skládá hudbu k divadelním představením, tanečním inscenacím, ilustracím a filmům. Jeho jemnocit pro vnímání detailů, jeho pokora jako člověka i hudebníka umožňují divákům prostoupit do nejniternějších rozpoložení ducha i mysli.

Plynulé flow, v němž diváci ztratili pojem o čase i prostoru, jakoby se rozpustili v jednotě prožívaného okamžiku, v perfektně vystavěných gradačních sekvencích prostoupily Rishiho perkuse, plnost prázdna se rozpustila v pulzující extázi divokého pohybu, který odkazoval daleko do minulosti k rituálním obřadům a divošským tancům. Rishi snoubil svou hru s rytmem každého jednotlivce i skupiny přítomných a na jeho tváři byl po celou dobu koncertu pozorovatelný široký úsměv z radosti nad tím, co spolu s Maokem tvoří, co v sále vzniká.

RISHI S.VLOTE je skutečně mistr tranzovního tance. Se svou téměř čtyřicetiletou zkušeností v oblasti hudby, meditace, tranzovního tance, muzikoterapie, šamanské a transformační práce může mnohé nabídnout a otevírá diváků nepoznané horizonty vlastní hloubky sebevyjádření. Před koncertem divákům doporučil, ať se jen nechají vést hudbou a důvěřují svému tělu. Lepší radu pro hluboký divácký prožitek poskytnout nemohl.

Rishi, žijící aktuálně v italském Miláně, a koncertující pravidelně po Evropě i v USA, spolupracuje se světově uznávanými autoritami jako jsou Milarepa, Hamsafara, Prem Joshua ad. Jeho vlastní hudební tvorba “Forget your Limitations ” (Zapomeň na svá omezení) a šamanská léčivá meditace “Return of Shaman” (Návrat šamana) je ve světě široce využívána pro šamanské a terapeutické účely.

Rishi i Maok jsou profesionálové v oblasti spirituální hudby, kteří si diváky získají skvělou hudbou, neuvěřitelnou energií i svým otevřeným srdcem. 

Více informací o akcích pořádaných společností Cesta inspirace naleznete zde: https://www.cestainspirace.cz/en/

Podělte se s přáteli: