Zemlinského kvarteto uvádí další ročník úspěšné série komorních koncertů „4plus“

Po loňském premiérovém uvedení koncertní série „4plus“ pokračuje Zemlinského kvarteto s touto úspěšnou řadou i v roce 2019. Diváci se tak mohou těšit hned na čtyři jedinečné komorní koncerty, tři na jaře a jeden na podzim. Kromě pestrého programu a několika tematických okruhů se v Praze opět představí zajímaví domácí i zahraniční hosté. První koncert ze série „4plus“ bude uveden ve čtvrtek 21. února 2019 od 19:30 ve Velkém sále ústřední Městské knihovny a jeho hostem bude světově proslulé Pražákovo kvarteto.

Program úvodního únorového večera tvoří tři hudební díla: Smyčcový kvartet C dur op. 76/3 Císařský (Joseph Haydn), Zjasněná noc (Arnold Schönberg) a Smyčcový oktet Es dur op. 20 (Felix Mendelssohn-Bartholdy).

„Premiérový ročník naší vlastní série komorních koncertů, kterou jsme nazvali ‚4plus‘, proběhl v roce 2018. Všechny koncerty byly hojně navštíveny a posléze i oceněny vnímavým publikem, a tak jsme se rozhodli v této tradici pokračovat i v letošním roce,“ říká Petr Holman, violista Zemlinského kvarteta. „Prvním naším tématem je 210. výročí úmrtí rakouského hudebního skladatele Josepha Haydna, který bývá často označován jako ‚otec smyčcového kvarteta‘. Haydnův přínos je na poli komorní hudby zcela zásadní, a proto toto důležité výročí oslavíme těmi nejslavnějšími díly z jeho kvartetní tvorby. Dalším tématem, které v roce 2019 otevřeme, pak bude německý romantismus. Významný hudební skladatel Felix Mendelssohn-Bartholdy letos totiž slaví také 210. výročí, ovšem výročí narození, a proto na našem koncertě nesmí chybět jeho snad nejslavnější komorní dílo – smyčcový oktet Es dur, který autor napsal již ve svých šestnácti(!) letech. Coby host s námi vystoupí světově nejproslulejší české kvarteto posledních dekád – Pražákovo kvarteto.“

V rámci dalších večerů (v dubnu, červnu a prosinci 2019) budou uvedena například díla Johannesa Brahmse, Roberta Schumanna či Ludwiga van Beethovena. I na nich vystoupí vzácní hosté z Čech i ze zahraničí. Jedním z nejvýznamnějších českých klavíristů poslední doby je nepochybně Ivo Kahánek, který se k Zemlinského kvartetu přidá na provedení Schumannova klavírního kvintetu. Ze zahraničí přivítá těleso dva hosty, violistu Casals Quartet Jonathana Browna a světoznámého francouzského klarinetistu Michela Lethieca, se kterým ZQ premiéroval a natočil klarinetový kvintet Arboretum času Kryštofa Mařatky. Právě ten společně přednesou na závěrečném koncertě tohoto ročníku.

ZEMLINSKÉHO KVARTETO

František Souček – 1. housle / Petr Střížek – 2. housle / Petr Holman – viola / Vladimír Fortin – violoncello

Již od svého založení v roce 1994 navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy. V roce 2010 se stalo vítězem mezinárodní soutěže smyčcových kvartet ve francouzském Bordeaux, je také laureátem mezinárodních soutěží smyčcových kvartet v kanadském Banffu (2007), v Praze (Pražské jaro 2005) a v Londýně (2006), kde zároveň získalo Cenu publika. Soubor též zvítězil na dalších soutěžích v Čechách i na Slovensku (1999 – Beethovenův Hradec, 2003 – New Talent Bratislava, 2004 – Cena hudobnej kritiky Žilina a Mezinárodní soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce 2005 byla kvartetu udělena Cena Českého spolku pro komorní hudbu a v roce 2009 cena Nadace Alexandra Zemlinského ve Vídni.

Podělte se s přáteli: