Barokní improvizace – Musica Florea uvádí nový koncertní program

Musica Florea připravila na začátek podzimu další koncertní program, ve kterém se vrací k období, jehož interpretací je proslulá nejvíce – k baroku.

Rané baroko bylo po hudebně interpretační stránce velmi experimentální. Nový koncertní program Musicy Florey navazuje na úspěšné programy „V novém stylu“ z minulých let a představí hudbu raného a středního baroka, která byla ve své době prodchnuta kompozičními experimenty, které předbíhaly hudební vývoj takřka o několik století.

23. 9. 2016 | 19:30 | Refektář sv. Jiljí, Praha Vstupenky: 300,- / 150,-

„Tématikou raného baroka se Musica Florea zabývá dlouhodobě. V tomto koncertním projektu chce soubor poukázat na důležité hudební prvky charakterizující jeho vznik a vývoj, a to z hlediska hudební improvizace a rozličné ornamentiky. Neboť zejména v raném baroku byl notový zápis jen jakýmsi „návodem“ – malou částí toho, jak měla ve výsledku hudba znít. Skladatelé počítali s tím, že interpreti mnohé jejich skladby v duchu dobových zvyklostí „dokomponují“,“ uvádí umělecký vedoucí orchestru Musica Florea, dirigent a violoncellista Marek Štryncl k významu skladeb z tohoto období. Možnosti předem nepřipravených disonancí, „klastrů“ a virtuózní ornamentiky měly za úkol podřídit hudbu lidským emocím, citovému náboji a významu slov.

V programu zahrají členové orchestru Musica Florea:

  • Jiří Sycha (barokní housle a viola)
  • Eleonora Machová (barokní housle, viola a viola da gamba)
  • Magdalena Malá (barokní housle, viola a perkuse)
  • Marek Štryncl (barokní violoncello a kytara)
  • Tomáš Rendl (perkuse)
  • Iva Štrynclová (varhany)

 

Program

Henry Purcell (1659-1695): Pavane and Chaconne Tarquinio Merula (1595-1665): Chiacona (1637) a doi Violini Henry Purcell (1659-1695): Fantasia 10 (1680) Gottfried Finger (1660-1730): Ciaccona Giovanni Battista Buonamente (1595-1642): Sinfonia Sesta Improvizace: „Amorosa“ Thurlough O’Carolan (1670-1738): Carolans Cup; I Sheebeg and Sheemore; Jig Biagio Marini (1594-1663): Passacalio á 4 Marcin Mielczewski (? – 1651) : Canzona a 2 Romanus Weichlein (1650-1706): „Téma“ pro improvizaci

 

Musica Florea

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních orchestrů zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby v České republice. Zakladatelem a vedoucím ansámblu je violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Charakteristickým rysem práce orchestru je hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky, patří k ní také vlastní badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů a prostředků.

Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, operní a oratorní, a to od počátků baroka až po 20. století. V roce 2014 vznikla pod hlavičkou orchestru mobilní scéna na principech barokního divadla „Florea Teatrum“, která dovoluje lepší práci s rekonstruovanými hudebně dramatickými díly – dobovými operami a balety rozmanitého rozsahu.

Koncertní sezona každý rok zahrnuje nastudování několik nových instrumentálních děl, komorních či orchestrálních, a jedno či dvě díla hudebně dramatická, která mají jevištní podobu (opera, balet). Nastudování předchází výzkum dobových pramenů, notových záznamů, případně ikonografie, a díla jsou nastudována na původní nástroje či jejich repliky, aby bylo dosaženo co nejpůvodnějšího zvuku. Styl hry (či zpěvu) vychází z dobové estetiky.

Více info na: http://www.musicaflorea.cz

Podělte se s přáteli: